Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica

Rejestracja

ul. Orkana 139b
42–200 Częstochowa

34 366 28 81

Sekretariat

sekretariat@egomedica.pl

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny

Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica

ul. Orkana 139b
42-200 Częstochowa

pon. - pt. 08:00 – 18:00

34 387 13 45 34 387 13 46 pzk@egomedica.pl

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny 2

Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica

ul. Orkana 139b
42-200 Częstochowa

pon. - pt. 08:00 – 18:00

34 387 13 47 34 387 13 48 pzk@egomedica.pl

Kierownik Centrum

lek. Monika Wiktor - specjalista psychiatra, psychoterapeuta

kierownikczp@egomedica.pl

Z-ca Kierownika Centrum

mgr Paweł Poraj

pawelporaj@egomedica.pl

Z-ca Kierownika Centrum

mgr Ewa Wiktor - Błoniarz

ewabloniarz@egomedica.pl

Dyrekcja

Kierownik podmiotu leczniczego prowadzącego Centrum Zdrowia Psychicznego:
Z-ca dyrektora Rafał Niewmierzycki

rafal@egomedica.pl