Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica

W Punkcie Zgłoszeniowo - Koordynacyjnym są udzielane informacje o dostępnych świadczeniach i zakresie działania Centrum Zdrowia Psychicznego obejmujących:

  • opiekę psychiatryczno - środowiskową
  • oddziały dzienne psychiatryczne
  • oddział całodobowy psychiatryczny
  • poradnie zdrowia psychicznego

Oraz dokonywana zostaje ocena potrzeb pacjenta dotyczących leczenia psychiatrycznego, tworzenie indywidualnego planu leczenia, uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania świadczenia.

Do Punktu Zgłoszeniowo - Koordynacyjnego można zgłaszać się osobiście, kontaktować telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Punkty Zgłoszeniowo - Koordynacyjne działają pn-pt od godziny 08:00 do 18:00.

Pacjenci pierwszorazowi nie będący pacjentami Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) proszeni są o kontakt z jednym z Punktów Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym (PZK).

Osoby będące już pacjentami Centrum Zdrowia Psychicznego Egomedica lub innej z placówek Centrum Zdrowia Psychicznego mogą kontaktować się bezpośrednio z rejestracją w swoim miejscu leczenia.

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny

Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica

ul. Orkana 139b
42-200 Częstochowa

pon. - pt. 08:00 – 18:00

34 387 13 45 34 387 13 46 pzk@egomedica.pl

Punkt Zgłoszeniowo - Koordynacyjny 2

Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica

ul. Orkana 139b
42-200 Częstochowa

pon. - pt. 08:00 – 18:00

34 387 13 47 34 387 13 48 pzk@egomedica.pl