Lekarz psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka.

Lekarz psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka.

Lekarz psychiatra.

Lekarz psychiatra.

Lekarz psychiatra.

Lekarz psychiatra.

Lekarz psychiatra.

Lekarz psychiatra.

Lekarz psychiatra.

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka.

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka.

Certyfikowany psychoterapeuta.

Pedagog, psychoterapeutka.

Psycholog, psychoterapeuta.

Psycholog, pedagog, psychoterapeuta

Dyplomowany psychoterapeuta.

Pielęgniarka dyplomowana, pedagog, psychoterapeuta.

Muzykoterapeuta.

Pedagog, terapeuta zajęciowy.

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia w Śląskiej Szkole Psychoterapii, ukończony kurs I i II st. Psychodramy Europejskiego i Polskiego Instytutu Psychodramy, trener warsztatu (certyfikat PTP)