Lucyna Tkaczyńska

Lekarz psychiatra.

Ukończyła Śląską Akademię Medyczną wydział w Katowicach-Ligocie. Specjalizację odbyła w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Katowicach-Ochojcu. Przez kilka lat zajmowała się psychiatrią dzieci i młodzieży. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym i Poradni Zdrowia Psychicznego.