Opieka środowiskowa

W Centrum Zdrowia Psychicznego EgoMedica proponujemy leczenie środowiskowe obejmujące wiele form oddziaływań leczniczych i terapeutycznych odnoszących się do chorego oraz jego najbliższego otoczenia (rodziny). Nasza oferta skierowana jest do pacjentów przewlekle leczonych psychiatrycznie oraz ich rodzin.

Celem Zespołu Leczenia Środowiskowego jest zapewnienie dostępności różnorodnych form oddziaływań psychiatrycznych oraz psychologicznych.

W tym:

 • Postępowanie diagnostyczno-psychiatryczne i psychologiczne
 • Leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne
 • Postępowanie rehabilitacyjne
 • Badania kontrolne i konsultacyjne
 • Psychoedukacja, terapia psychologiczna oraz pozostałych form wsparcia niezbędnych w procesie zdrowienia

Celem pracy naszego zespołu jest również skrócenie czasu hospitalizacji pacjenta, zastępując ją siecią połączonych usług leczniczych, w tym także w środowisku domowym pacjenta. Zespół prowadzi leczenie w miejscu zamieszkania osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, które ze względu na charakter objawów, trudności w codziennym funkcjonowaniu i niedostateczne oparcie społeczne nie mają możliwości skorzystać z pomocy ambulatoryjnej, a nie wymagają pobytu w oddziale psychiatrycznym.

Leczenie środowiskowe jest przeznaczone dla osób o długotrwałym przebiegu takich schorzeń psychicznych jak: schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, urojenia, depresja, mania, zaburzenia psychiczne wynikające ze schorzeń fizycznych (otępienie, choroba Alzheimera), a także dla pacjentów dotychczas niezdiagnozowanych. Zespół zajmuje się leczeniem osób dorosłych, tj. od 18 roku życia

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Tel.: (34) 3662881

W skład Zespołu Leczenia Środowiskowego wchodzą:

 • lek. med. Joanna Sochacka-Pietrzyk - specjalista psychiatra
 • lek. med. Iwona Dobrakowska - specjalista psychiatra
 • lek. med. Marta Lipin - specjalista psychiatra
 • lek. med. Magdalena Jakubowska-Niewmierzycka - specjalista psychiatra
 • lek. med. Małgorzata Poraj - specjalista psychiatra
 • mgr. Paweł Poraj - psycholog
 • mgr. Krzysztof Kuraś - psycholog kliniczny
 • mgr. Ludwika Matuszczyk-Mbelel - psycholog