• 1 Profesjonalny zespół
  zapewni wszystkim pacjentom najwyższe standardy leczenia.
 • 2 Miła atmosfera
  sprzyja leczeniu i szybkiemu powrotowi do zdrowia psychicznego.
 • 3 Przyjemne i funkcjonalne wnętrza
  zapewnią wygodę każdemu pacjentowi. Leczymy w ładnych, przestronnych i dobrze przygotowanych salach i gaginetach terapii.
 • 4 Posiadamy Certyfikat ISO
  Wdrożyliśmy i stosujemy System Zarządzania Jakością zgodny z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009.
 • 5 Rekomendacja Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów
  która daje gwarancję najwyższej jakości leczenia.
baner

OPIEKA NOCNA I ŚWIĄTECZNA

Poradnia POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jest dostępna dla pacjentów w dni powszednie od godz.1800 do godz. 800 rano następnego dnia. Opieka całodobowa działa przez 24 h na dobę w soboty i niedziele, a także w dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci odpisów, wyciągów lub kserokopii Centrum pobiera opłatę.
 2. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalają Wspólnicy, zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Maksymalna wysokość opłaty za:
 • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 8 zł (nie przekracza 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa wyżej).
 • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej - wynosi 0,30 zł (nie przekracza 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - wynosi 1,60 zł (nie przekracza 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej).

dzienny oddział psychiatryczny Częstochowa, psychiatra Częstochowa

 

psychiatra Częstochowa, dzienny oddział psychiatryczny Częstochowa

 

 

oddział psychiatryczny Częstochowa, psychiatra Częstochowa